Vergi Danışmanlığı

Tüm Türkiye'de vergi mükelleflerine vergi danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, Katma Deger Vergisi mükelleflerine yönelik olmak üzere vergi danışmanlığı yapılmaktadır.

Devamı
denetimciler

Vergi Davaları

Tüm Türkiye'de vergi mükelleflerinin vergi davalarına yardımcı olabilmek amacıyla gerekirse avukatımız ile birlikte mali mevzuat konusunda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Devami
image01

Tam Tasdik

Tam Tasdik ve Denetime Tabi Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tüm Türkiye'de gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin tam tasdik işlemleri yapılmaktadır.

Devami
image01

E-Ticaret

Elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır.

Devamı
image01
Ana Sayfa>Hizmetlerimiz>Denetim
 

Denetimciler;

·  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Sermaye Piyasasında,

·  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Enerji Piyasasında,

·  Hazine Müsteşarlığı tarafından Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde ve,

·  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından Bankalarda ve Özel Finans Kurumlarında bağımsız dış denetim yapma yetkilerini almıştır.


Verilen Hizmetler:

·  Uluslararası Finansal Raporlama Standatları(UFRS), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatı, Türk Vergi Usul Kanunları, US GAAP ve diğer ülke standartları çerçevesinde mali tabloların denetimlerinin yapılması,

·  T.C. Merkez Bankası Mevzuatı uyarınca banka denetimlerinin yapılması,

·  Türk Lirası mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak yabancı para birimine çevrilmesi,

·  Özkaynak değerleme raporlarının hazırlanması,

·  İç kontrol mekanizmaları hakkında detaylı raporlar hazırlanması,

·  İstekleriniz doğrultusunda revizyon çalışmaları yapılması,

·  Kurumsal finansmanı destekleyici hizmetler sunulması,

·  Özel amaçlı denetimlerin yapılması,

·  İç denetim hizmetinin tarafımızca üstlenilmesi,

·  İç denetim departmanlarının kurulması konusunda destek sağlanması.

 
CANLI DESTEK

 
YARARLI LINKLER
Resmi Gazete

e-Vergi Dairesi

e-Mevzuat

e-Bildirge

Dilekçe Matik

Gecikme Faizi Hes. Vergi

ITO Fire Oranlari

Danistay Kararlari

SSK Gecikme Zammi

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

TC Kimlik No Sorgulama

Kdv Orani Sorgulama

Ticaret Sicil Gazetesi

GÇB Intaç Tarihi Sorgulama

ITO Firma Bilgisi Sorgula

Kidem-Ihbar Tazminati Hesp.

Netten Brüt'e Ücret Hesp.

Brütten Net'e Ücret Hesp.

Yasal Uyari | H. Rifatpasa Mah. Darülaceze Cad. Perpa Tic. Mer. A. Blok K:12 No:1814 Okmeydani Sisli Türkiye | Tel: +90 212 2106832