Vergi Danışmanlığı

Tüm Türkiye'de vergi mükelleflerine vergi danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, Katma Deger Vergisi mükelleflerine yönelik olmak üzere vergi danışmanlığı yapılmaktadır.

Devamı
denetimciler

Vergi Davaları

Tüm Türkiye'de vergi mükelleflerinin vergi davalarına yardımcı olabilmek amacıyla gerekirse avukatımız ile birlikte mali mevzuat konusunda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Devami
image01

Tam Tasdik

Tam Tasdik ve Denetime Tabi Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tüm Türkiye'de gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin tam tasdik işlemleri yapılmaktadır.

Devami
image01

E-Ticaret

Elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır.

Devamı
image01
 

Muhasebe Hizmetleri

·  Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması.

 

·  Defter tutma hizmetinin yabancı dil bilen personelimizce üstlenilmesi.

 

·  Enflasyon muhasebesi ile ilgili olarak firmanızın enflasyon muhasebesi çalışmalarının yapılması yada kontrolünün gerçekleştirilmesi.

 

·  Resmi defterlerin yıl sonu kapanışlarının yapılması.

 

·  KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Üç aylık-Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesi ve beyan edilemesi.

Bordro Hizmetleri

 

·  Bordro hazırlama hizmetleri,

 

·  Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması,

 

·  SSK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,

 

·  Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi.

Raporlama Hizmetleri

 

·  Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (USGAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.),

 

·  Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar.

Denetim Hizmetleri

 

·  Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu`na uygunluğunun sağlanması,

 

·  Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi ve kontrolü,

 

·  Varolan muhasebe departmanınızın muhasebe kayıtlarının kontrolü,

 

·  Yolsuzluk Denetimi.

 
CANLI DESTEK

 
YARARLI LINKLER
Resmi Gazete

e-Vergi Dairesi

e-Mevzuat

e-Bildirge

Dilekçe Matik

Gecikme Faizi Hes. Vergi

ITO Fire Oranlari

Danistay Kararlari

SSK Gecikme Zammi

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

TC Kimlik No Sorgulama

Kdv Orani Sorgulama

Ticaret Sicil Gazetesi

GÇB Intaç Tarihi Sorgulama

ITO Firma Bilgisi Sorgula

Kidem-Ihbar Tazminati Hesp.

Netten Brüt'e Ücret Hesp.

Brütten Net'e Ücret Hesp.

Yasal Uyari | H. Rifatpasa Mah. Darülaceze Cad. Perpa Tic. Mer. A. Blok K:12 No:1814 Okmeydani Sisli Türkiye | Tel: +90 212 2106832