Vergi Danışmanlığı

Tüm Türkiye'de vergi mükelleflerine vergi danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, Katma Deger Vergisi mükelleflerine yönelik olmak üzere vergi danışmanlığı yapılmaktadır.

Devamı
denetimciler

Vergi Davaları

Tüm Türkiye'de vergi mükelleflerinin vergi davalarına yardımcı olabilmek amacıyla gerekirse avukatımız ile birlikte mali mevzuat konusunda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Devami
image01

Tam Tasdik

Tam Tasdik ve Denetime Tabi Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tüm Türkiye'de gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin tam tasdik işlemleri yapılmaktadır.

Devami
image01

E-Ticaret

Elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır.

Devamı
image01
Ana Sayfa>Hizmetlerimiz>Tasdik
 

a. Tam Tasdik Hizmetleri

·  Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi,

 

·  Denetim esnasında tesbit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi,

 

·  Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü,

 

·  Kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi,

 

·  Tam Tasdik Raporu`nun düzenlenmesi

 

·  Yapılan ara denetimlerle yönetime rapor sunulması.

 


b. Diğer Tasdik Hizmetleri

 

·  Sermayenin Ödendiğinin Tespiti,

 

·  Enflasyon Düzeltmesinde Öz Sermaye Kalemlerine Ait Olumlu Farkların Sermaye ye İlavesi Tasdik Raporu

 

·  Kurumlar Vergisi`nden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri,

 

·  KDV iade ve mahsup işlemleri,

 

·  Yatırım İndirimi tasdik işlemleri,

 

·  Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri,

 

·  3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan ve/veya alınacak diğer işlemler,

 

·  Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Raporu,

 

·  Zor Durum Hali Tespit Raporu,

 

·  SSK ‘dan İlişiksizlik Belgesi Alınmasına İlişkin Tespit Raporu.

 
CANLI DESTEK

 
YARARLI LINKLER
Resmi Gazete

e-Vergi Dairesi

e-Mevzuat

e-Bildirge

Dilekçe Matik

Gecikme Faizi Hes. Vergi

ITO Fire Oranlari

Danistay Kararlari

SSK Gecikme Zammi

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

TC Kimlik No Sorgulama

Kdv Orani Sorgulama

Ticaret Sicil Gazetesi

GÇB Intaç Tarihi Sorgulama

ITO Firma Bilgisi Sorgula

Kidem-Ihbar Tazminati Hesp.

Netten Brüt'e Ücret Hesp.

Brütten Net'e Ücret Hesp.

Yasal Uyari | H. Rifatpasa Mah. Darülaceze Cad. Perpa Tic. Mer. A. Blok K:12 No:1814 Okmeydani Sisli Türkiye | Tel: +90 212 2106832