Vergi Danışmanlığı

Tüm Türkiye'de vergi mükelleflerine vergi danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, Katma Deger Vergisi mükelleflerine yönelik olmak üzere vergi danışmanlığı yapılmaktadır.

Devamı
denetimciler

Vergi Davaları

Tüm Türkiye'de vergi mükelleflerinin vergi davalarına yardımcı olabilmek amacıyla gerekirse avukatımız ile birlikte mali mevzuat konusunda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Devami
image01

Tam Tasdik

Tam Tasdik ve Denetime Tabi Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tüm Türkiye'de gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin tam tasdik işlemleri yapılmaktadır.

Devami
image01

E-Ticaret

Elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır.

Devamı
image01
 

Sirküler No: 2014/17                                                                            Tarih:17.07.2014

Konu     : Muhtasar Beyannamede Değişiklik Yapıldı.
 
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 16.07.2014 tarihi itibariyle Muhtasar beyannamenin 25. versiyonu ile değişiklik yapılmıştır.
 
Daha önce,  011 –Asgari Ücret, 012-Diğer Ücret, 013- Kıdem tazminatı, 041-Kira gibi ödemelerin gösterildiği Muhtasar beyannamenin “VERGİ BİLDİRİMİ” bölümünde bulunan kulakçığına 301,302,303 Kodlu satırlar eklenerek ilgili dönemde Damga Vergisi Matrah ve Tutarının, yazılması zorunlu hale getirilmiştir.
 
301: Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kâğıtlar Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtlar.
 
302: Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kâğıtlar Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dâhil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kâğıtlar Ücret Bordroları için bu seçenek kullanılacaktır. Bordronun Brüt tutarı Matrah bölümüne, Vergi bölümüne ise tevkif edilen Damga Vergisi yazılacaktır.
 
303: Damga Vergisi Kanununa göre yapılan ödemelerle ilgili kâğıtlar Ödünç alınan paralar
için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler.
 
 
301-302-303 Kodlarına ait Dama Vergisi Matrahı ve Damga Vergisi tutarı, Matrah ve Vergi Bildirimi sayfasında gösterilmekte ancak toplamlara dahil edilmemektedir. Bu nedenle, bu kodlara ait Damga Vergisi Toplamı eskiden olduğu gibi Muhtasar Beyannamenin 96. Satırında ki Tevkifata İlişkin Damga Vergisi satırına da ayrıca yazılacaktır.
 
 
 Fotoğraf
 
 
  
Örnek:
 
Brüt 1.100 TL ücret ödenen çalışanın,  Ücret Bordrosu bilgileri aşağıdaki gibidir.
 
Brüt Gelir         :1.100,00 TL
Gelir Vergisi     :140,25 TL
Damga Vergisi :  8,35 TL(Binde 7,59)
 
Bu bilgiler muhtasar beyannamede şu şekilde gösterilecektir.
 
Fotoğraf
 
 
 
 
Saygılarımızla,
Denetimciler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.


   
"Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "Denetimciler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Denetimciler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Denetimciler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz."
   
Adres : H.Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad. Perpa Tic. Mer. A Blok Kat:2 No:1814
Okmeydanı, Şişli, İstanbul, Türkiye
Web : http://www.denetimciler.com.tr
Tel : +90 212 210 6832
Faks : +90 212 210 6837
e-mail : info@denetimciler.com


 
CANLI DESTEK

 
YARARLI LINKLER
Resmi Gazete

e-Vergi Dairesi

e-Mevzuat

e-Bildirge

Dilekçe Matik

Gecikme Faizi Hes. Vergi

ITO Fire Oranlari

Danistay Kararlari

SSK Gecikme Zammi

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

TC Kimlik No Sorgulama

Kdv Orani Sorgulama

Ticaret Sicil Gazetesi

GÇB Intaç Tarihi Sorgulama

ITO Firma Bilgisi Sorgula

Kidem-Ihbar Tazminati Hesp.

Netten Brüt'e Ücret Hesp.

Brütten Net'e Ücret Hesp.

Yasal Uyari | H. Rifatpasa Mah. Darülaceze Cad. Perpa Tic. Mer. A. Blok K:12 No:1814 Okmeydani Sisli Türkiye | Tel: +90 212 2106832