Vergi Danışmanlığı

Tüm Türkiye'de vergi mükelleflerine vergi danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, Katma Deger Vergisi mükelleflerine yönelik olmak üzere vergi danışmanlığı yapılmaktadır.

Devamı
denetimciler

Vergi Davaları

Tüm Türkiye'de vergi mükelleflerinin vergi davalarına yardımcı olabilmek amacıyla gerekirse avukatımız ile birlikte mali mevzuat konusunda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Devami
image01

Tam Tasdik

Tam Tasdik ve Denetime Tabi Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tüm Türkiye'de gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin tam tasdik işlemleri yapılmaktadır.

Devami
image01

E-Ticaret

Elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır.

Devamı
image01
 

Sirküler No: 2014/20                                                                            Tarih:25.08.2014

Konu        : Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) kullanma zorunluluğu
 
19 Ocak 2011 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2.maddesi ile 7201 sayılı Kanuna 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere 7/a  maddesi eklenmiştir.Söz konusu maddeye göre, Adalet Bakanlığı, Maliye bakanlığı, SGK gibi kurumların, Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapmaları ve söz konusu şirketlerin de Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) adresi kullanmaları zorunlu hale getirilmiştir.Yine, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasların yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
 
 
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun II - Beyanlar, belgeler ve senetler başlıklı, 1525. maddesinde de hüküm altına alınan, Kayıtlı Elektronik Posta sisteminin kullanma zorunluluğu, 19 Ocak 2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanan, Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile yine 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
 
KEP Hesabı Nasıl Alınacak?
 
Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) adresi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları(KEPHS) aracılığıyla alınabilecektir.Bu kapsamda yetkilendirilen kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları; TNBKEP, TURKKEP ve PTT’dir.
 
Hukuki Sonuçlar:
 
Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 15. maddesine göre,  KEPHS’nin KEP sistemi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmündedir ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır.
 
 
Cezai Müeyyide:
 
5549 Sayılı Kanunun 9/A maddesi gereği, elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara Başkanlık tarafından her bir tespit için on bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı iki yüz elli bin Türk lirasını geçemez.
 
 
 
Elektronik tebligat’a  ilişkin zorunluluk, Ocak/2013 tarihinde başlamakla birlikte, e tebligata ilişkin  alt yapı çalışmaları devam ettiğinden,  geçiş aşamasında,  şu ana kadar herhangi bir ceza uygulanmamıştır.
 
Bu itibarla,Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit şirketlerin söz konusu ceza ile karşılaşmamak için Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) adresi almaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.
 
 
 
Saygılarımızla,
Denetimciler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
 


   
"Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "Denetimciler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Denetimciler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Denetimciler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz."
   
Adres : H.Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad. Perpa Tic. Mer. A Blok Kat:2 No:1814
Okmeydanı, Şişli, İstanbul, Türkiye
Web : http://www.denetimciler.com.tr
Tel : +90 212 210 6832
Faks : +90 212 210 6837
e-mail : info@denetimciler.com


 
CANLI DESTEK

 
YARARLI LINKLER
Resmi Gazete

e-Vergi Dairesi

e-Mevzuat

e-Bildirge

Dilekçe Matik

Gecikme Faizi Hes. Vergi

ITO Fire Oranlari

Danistay Kararlari

SSK Gecikme Zammi

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

TC Kimlik No Sorgulama

Kdv Orani Sorgulama

Ticaret Sicil Gazetesi

GÇB Intaç Tarihi Sorgulama

ITO Firma Bilgisi Sorgula

Kidem-Ihbar Tazminati Hesp.

Netten Brüt'e Ücret Hesp.

Brütten Net'e Ücret Hesp.

Yasal Uyari | H. Rifatpasa Mah. Darülaceze Cad. Perpa Tic. Mer. A. Blok K:12 No:1814 Okmeydani Sisli Türkiye | Tel: +90 212 2106832