Vergi Danışmanlığı

Tüm Türkiye'de vergi mükelleflerine vergi danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, Katma Deger Vergisi mükelleflerine yönelik olmak üzere vergi danışmanlığı yapılmaktadır.

Devamı
denetimciler

Vergi Davaları

Tüm Türkiye'de vergi mükelleflerinin vergi davalarına yardımcı olabilmek amacıyla gerekirse avukatımız ile birlikte mali mevzuat konusunda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Devami
image01

Tam Tasdik

Tam Tasdik ve Denetime Tabi Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tüm Türkiye'de gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin tam tasdik işlemleri yapılmaktadır.

Devami
image01

E-Ticaret

Elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır.

Devamı
image01
 

Sirküler No: 2014/24                                                                            Tarih:19.12.2014

Konu        :  2015 Yılında Kullanılacak Ticari Defterlerin Tasdikleri
 
 
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNA VE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNA GÖRE ARALIK AYI SONUNA KADAR TASDİK ETTİRİLMESİ GEREKEN DEFTERLER:
 
I)     ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ ŞİRKETLER İÇİN:
 
1-Yevmiye Defteri
2-Defteri Kebir
3-Envanter Defteri
4-Yönetim Kurulu Karar Defteri
5-Pay Defteri
6-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 
1-Yevmiye Defteri:
 
2015 yılında kullanılacak olan defterin, 2014 aralık ayı sonuna  kadar tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
 
2014 yılında kullanılan yevmiye defterinde, yeterli sayfa sayısı bulunması durumunda bu defter,  2015 Ocak ayı içerisinde “ARA TASDİK” yaptırılarak 2015 yılında da kullanılabilecektir.
 
2014 Yılında kullanılan Yevmiye Defterinin,  2015 Haziran ayı içerisinde “KAPANIŞ” tasdiki yaptırılacaktır.
 
2-Defteri Kebir:
 
2015 yılında kullanılacak olan defterin, 2014 aralık ayı sonuna  kadar tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
 
2014 yılında kullanılan defteri kebirde, yeterli sayfa sayısı bulunması durumunda bu defter,  2015 Ocak ayı içerisinde “ARA TASDİK” yaptırılarak 2015 yılında da kullanılabilecektir.
 
2014 Yılında kullanılan Defter-i Kebir için “KAPANIŞ” tasdiki yaptırılmayacaktır.
 
3-Envanter Defteri:
 
2015 yılında kullanılacak olan defterin, 2014 aralık ayı sonuna  kadar tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
 
2014 yılında kullanılan envanter defterinde, yeterli sayfa sayısı bulunması durumunda bu defter,  2015 Ocak ayı içerisinde “ARA TASDİK” yaptırılarak 2015 yılında da kullanılabilecektir.
 
2014 Yılında kullanılan Envanter Defteri için “KAPANIŞ” tasdiki yaptırılmayacaktır.
 
4-Yönetim Kurulu Karar Defteri:
 
2014 Yılında kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defterinin,  2015 Ocak ayı içerisinde “KAPANIŞ”  tasdiki yaptırılacaktır.
 
Söz konusu defter, yeterli sayfa sayısı bulunması durumunda, 2015 Ocak ayı içerisinde “ARA TASDİK” yaptırılarak 2015 yılında da kullanılabilecektir.
 
İstenmesi durumunda, defterde boş sayfa bulunup bulunmadığına bakılmaksızın her yıl aralık ayı sonuna  kadar yeni bir defter tasdik ettirilebilecektir.
 
5-Pay Defteri:
 
2014 yılında kullanılan defterde yeterli sayfa bulunması durumunda, yeniden pay defteri tasdik ettirilmeyecek ve “ARA TASDİK”  yaptırılmaksızın bu defterin kullanımına 2015 yılında da devam edilecektir.
 
6-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri(Eski Karar Defteri):
 
2014 yılında kullanılan defterde yeterli sayfa bulunması durumunda, yeniden Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri tasdik ettirilmeyecek,“ARA TASDİK”  yaptırılmaksızın eski defterin kullanımına 2015 yılında da devam edilecektir.
 
II)   LİMİTED  ŞİRKETLER İÇİN:
 
1-Yevmiye Defteri
2-Defteri Kebir
3-Envanter Defteri
4-Pay Defteri
5-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
6-Müdürler Kurulu Karar  Defteri(Tutulması Zorunlu Değil)
 
1-Yevmiye Defteri:
 
2015 yılında kullanılacak olan defterin, 2014 aralık ayı sonuna  kadar tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
 
2014 yılında kullanılan yevmiye defterinde, yeterli sayfa sayısı bulunması durumunda bu defter,  2015 Ocak ayı içerisinde “ARA TASDİK” yaptırılarak 2015 yılında da kullanılabilecektir.
 
2014 Yılında kullanılan Yevmiye Defterinin,  2015 Haziran ayı içerisinde “KAPANIŞ” tasdiki yaptırılacaktır.
 
2-Defteri Kebir:
 
2015 yılında kullanılacak olan defterin, 2014 aralık ayı sonuna  kadar tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
 
2014 yılında kullanılan defteri kebirde, yeterli sayfa sayısı bulunması durumunda bu defter,  2015 Ocak ayı içerisinde “ARA TASDİK” yaptırılarak 2015 yılında da kullanılabilecektir.
 
2014 Yılında kullanılan Defter-i Kebir için “KAPANIŞ” tasdiki yaptırılmayacaktır.
 
3-Envanter Defteri:
 
2015 yılında kullanılacak olan defterin, 2014 aralık ayı sonuna  kadar tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
 
2014 yılında kullanılan envanter defterinde, yeterli sayfa sayısı bulunması durumunda bu defter,  2015 Ocak ayı içerisinde “ARA TASDİK” yaptırılarak 2015 yılında da kullanılabilecektir.
 
2014 Yılında kullanılan Envanter Defteri için “KAPANIŞ” tasdiki yaptırılmayacaktır.
 
 4-Pay Defteri:
 
2014 yılında kullanılan defterde yeterli sayfa bulunması durumunda, yeniden pay defteri tasdik ettirilmeyecek ve “ARA TASDİK”  yaptırılmaksızınbu defterin kullanımına 2015 yılında da devam edilecektir.
 
5-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri:
 
2014 yılında kullanılan defterde yeterli sayfa bulunması durumunda, yeniden Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri tasdik ettirilmeyecek,“ARA TASDİK”  yaptırılmaksızıneski defterin kullanımına 2015 yılında da devam edilecektir.
 
Eski Türk Ticaret Kanununa göre tasdik yaptırılmış Ortaklar Kurulu Karar Defterinde yeterli sayfa bulunuyorsa bu defter, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri olarak kullanılabilecek olup, bu durumda Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri tasdik ettirilmesine gerek bulunmamaktadır.
 
6-Müdürler Kurulu Karar  Defteri(Tutulması Zorunlu Değil)
 
Tutulması zorunlu olmamakla birlikte, söz konusu defterin 2015 yılında kullanılmak istenmesi durumunda  2014 aralık ayı sonuna  kadar tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
 
2014 Yılında kullanılan Müdürler Kurulu Karar  Defterinin,  2015 Ocak ayı içerisinde “KAPANIŞ”  tasdiki yaptırılacaktır.
 
 
III)TASDİK MÜKELLEFİYETİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI
 
Vergi Usul Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca, defterlerin tasdik ettirilmemiş olması re'sen takdir nedeni olarak kabul edilmektedir.
Yine aynı Kanun'un 352. maddesi uyarınca, tasdike tabi defterlerin Kanun'da belirtilen sürelerin sonundan itibaren;
Bir ay içinde tasdik ettirilmesi II. derece usulsüzlük fiili (2014 için 60 TL),
Bir aydan daha sonra tasdik ettirilmiş olması ya da hiç tasdik ettirilmemiş olması ise I. derece usulsüzlük fiili(2014 için 110 TL),
olarak tanımlamıştır. Bu fiillerin tespit edilmesi durumunda Vergi Usul Kanunu'na ekli Usulsüzlük cezalarına ait cetvelde yer alan usulsüzlük cezaları kesilmektedir. Defterlerin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması aynı zamanda re'sen takdiri de gerektirdiğinden, bu cezalar 2 kat olarak uygulanacaktır.
IV) TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ :
 
19 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in 13. maddesinin 1.fıkrasına göre;2015 yılında kullanılacak olan ve Aralık 2014 sonuna kadar tasdik ettirilmesi gereken defterlerin Noterlerce tasdik edilmesi sırasında,  ticaret siciline kayıtlı mükellefler için  TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ İSTENECEKTİR.
 
 
Saygılarımızla,
Denetimciler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.


   
"Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "Denetimciler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Denetimciler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Denetimciler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz."
   
Adres : H.Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad. Perpa Tic. Mer. A Blok Kat:2 No:1814
Okmeydanı, Şişli, İstanbul, Türkiye
Web : http://www.denetimciler.com.tr
Tel : +90 212 210 6832
Faks : +90 212 210 6837
e-mail : info@denetimciler.com


 
CANLI DESTEK

 
YARARLI LINKLER
Resmi Gazete

e-Vergi Dairesi

e-Mevzuat

e-Bildirge

Dilekçe Matik

Gecikme Faizi Hes. Vergi

ITO Fire Oranlari

Danistay Kararlari

SSK Gecikme Zammi

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

TC Kimlik No Sorgulama

Kdv Orani Sorgulama

Ticaret Sicil Gazetesi

GÇB Intaç Tarihi Sorgulama

ITO Firma Bilgisi Sorgula

Kidem-Ihbar Tazminati Hesp.

Netten Brüt'e Ücret Hesp.

Brütten Net'e Ücret Hesp.

Yasal Uyari | H. Rifatpasa Mah. Darülaceze Cad. Perpa Tic. Mer. A. Blok K:12 No:1814 Okmeydani Sisli Türkiye | Tel: +90 212 2106832