Vergi Danışmanlığı

Tüm Türkiye'de vergi mükelleflerine vergi danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, Katma Deger Vergisi mükelleflerine yönelik olmak üzere vergi danışmanlığı yapılmaktadır.

Devamı
denetimciler

Vergi Davaları

Tüm Türkiye'de vergi mükelleflerinin vergi davalarına yardımcı olabilmek amacıyla gerekirse avukatımız ile birlikte mali mevzuat konusunda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Devami
image01

Tam Tasdik

Tam Tasdik ve Denetime Tabi Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tüm Türkiye'de gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin tam tasdik işlemleri yapılmaktadır.

Devami
image01

E-Ticaret

Elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır.

Devamı
image01
 

Sirküler No:2020/037

Tarih:10.08.2020

 

 

 

Konu: Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulamaları Bir Ay Daha Uzatıldı. 

31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2810 sayılı Karar ile (covid-19) nedeniyle uygulanan kısa çalışma ödeneği süresi ve 2811 sayılı Karar ile de fesih yasağı ve ücretsiz izin (nakdi ücret desteği) uygulaması süreleri 1 ay daha uzatıldı. 

 

1. Sözleşme Fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması 

Hatırlanacağı üzere; fesih yasağı ilk olarak 7244 sayılı Yasa ile 4857 sayılı İş Kanununa eklenen geçici 10 uncu maddeyle getirilmiş ve 3 ay süre ile (17.04.2020-17.07.2020 tarihleri arasında) uygulanmıştır. Ardından 30/06/2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 1 ay daha uzatılmıştır. Bu defa 30/07/2020 tarih ve 2811 sayılı Karar ile hem fesih yasağı hem de işverene tanınan ücretsiz izne çıkarma yetkisi (nakdi ücret destekli) Cumhurbaşkanı tarafından 17/09/2020 tarihinde sona erecek şekilde bir ay daha uzatılmıştır (Mevcut durumda Cumhurbaşkanının bu süreleri 30.06.2021 tarihine kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır).

 

2. Kısa çalışma ödeneği uygulaması 

Yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi 30/06/2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1(bir) ay uzatılmış idi. Bu defa 30/07/2020 tarih ve 2810 sayılı Karar ile kısa çalışma süresi 2706 sayılı kararda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere bir ay aha uzatılmıştır. 

 

 

Saygılarımızla,

 

Ek dosyayı indirmek için tıklayın.

   
"Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "Denetimciler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Denetimciler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Denetimciler Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz."
   
Adres : H.Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad. Perpa Tic. Mer. A Blok Kat:2 No:1814
Okmeydanı, Şişli, İstanbul, Türkiye
Web : http://www.denetimciler.com.tr
Tel : +90 212 210 6832
Faks : +90 212 210 6837
e-mail : info@denetimciler.com


 
CANLI DESTEK

 
YARARLI LINKLER
Resmi Gazete

e-Vergi Dairesi

e-Mevzuat

e-Bildirge

Dilekçe Matik

Gecikme Faizi Hes. Vergi

ITO Fire Oranlari

Danistay Kararlari

SSK Gecikme Zammi

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

TC Kimlik No Sorgulama

Kdv Orani Sorgulama

Ticaret Sicil Gazetesi

GÇB Intaç Tarihi Sorgulama

ITO Firma Bilgisi Sorgula

Kidem-Ihbar Tazminati Hesp.

Netten Brüt'e Ücret Hesp.

Brütten Net'e Ücret Hesp.

Yasal Uyari | H. Rifatpasa Mah. Darülaceze Cad. Perpa Tic. Mer. A. Blok K:12 No:1814 Okmeydani Sisli Türkiye | Tel: +90 212 2106832